Komov - Sydoe
Semashov - Zhuravlev

Generated with ChessBase 11
Download CBLight for free here